Trofast Pleje

Din personlige pleje

Vi behandler dine kære som vores egne – værdig og omsorgsfuld ældrepleje med hjertet på rette sted.
Skræddersyet muligheder

Trofast hjemmepleje

Som en førende leverandør af ældrepleje, er Trofast Pleje dedikeret til at tilbyde faglig og omsorgsfuld pleje til ældre borgere i forskellige miljøer, herunder plejehjem, sygehuse, bosteder og privaten. Vores team består af erfarne plejepersonale, som har den nødvendige uddannelse og erfaring til at yde den bedste pleje og omsorg for vores kunder.

Vi er altid opmærksomme på den enkelte borgers individuelle behov og ønsker, og vi arbejder hårdt på at opretholde en høj kvalitet i vores service.

Vi arbejder ud fra kommunens kvalitetsstandarder og serviceniveau.

Omsorg

Trofast Pleje anser omsorg og værdighed som fundamentale principper for menneskerettighederne. Vi tror på at behandle ældre medborgere med anerkendelse og empati, hvilket er kernen i vores virksomheds værdier.

Respekt

Vi stræber efter at bidrage til vores borgeres livsglæde og gøre hverdagen nemmere for dem. Dette opnår vi gennem et professionelt samarbejde med borgeren og kommunen, hvor vi sætter borgerens individuelle behov i centrum.

Tryghed

Hos Trofast Pleje tror vi på, at hjemmepleje er den bedste måde at hjælpe ældre borgere med at bevare deres uafhængighed og livskvalitet, og vores dedikerede personale arbejder hver dag på at levere den bedst mulige service.

Fagpersonale

Private hjemmepleje

Trofast Pleje har hovedkontor i Helsingør. Vi tilbyder faglig og omsorgsfuld pleje i borgers eget hjem, derudover tilbyder vi tilkøbsydelser, til de borger der ønsker andet hjælp som de ikke er visiteret til fra kommunen.